Lørdag
18:30
Ankomst og check-in
19:30
Aftenmøde: Mere Salt!

v. Søren Rønn, KFS-sekretær i Vest- og Sønderjylland

21:30
Kaffe
22:00
Aftenaktiviteter

Vi hygger, spiller spil, spiser toast fra madcaféen og har det godt.

Tryk og se de forskellige aftenaktiviter.