Onsdag
8:30
Morgenmad
9:15
Andagt med lovsang
10:00
Oprydning og rengøring
11:30
Discipeltræf 2023 er slut! (snøft...)

Den sidste kost er svunget, toiletterne rengjorte og opvasken taget... Det er tid til at drage hjem.

11.45
Frokost (frivillig)
12:30
Afgang fællesbus mod Jylland